Babakus - så räknar man
  BABAKUS - träna alla fyra räknesätten på ett enkelt sätt utan fingerräkning
Om Babakus Om Babakus Så räknar man Så räknar man Beställning Beställning Kontakt Kontakt
®
Kognitivt Centrum
Att räkna på en Babakus är enkelt  Babakusräknaren följer enkla principer där eleven kan utvecklas rejält om han tränar regelbundet. Varje siffra i ett tal visas genom att föra markören till rätt plats. När man adderar med ett annat tal så använder man räkneremsan för addition som är graderad från 0 till 9.  Med Babakusen blir alla övergångar från ental till tiotal eller från tiotal till hundratal mycket enkla. Det är arbetet med själva räknestickan tillsammans med en räkneremsa som gör jobbet. Eleven får ett tydligt visuellt stöd och kommer bort ifrån ett behov att fingerräkna. En regelbunden Babakusträning höjer elevens förmåga, färdigheter och förståelse när det gäller hantering av tal och siffror. Babakusträningen följer enkla principer  Följ alltid följande moment i träningsprogrammet: 1) Börja med att värma upp genom att räkna från 0 till 100 på Babakusen 2) Läraren visar tal på sin Babakus som eleven sedan ska skriva ner 3) Läraren säger tal som eleven visar på sin Babakus 4) Läraren säger räkneoperationer i flera steg - eleven arbetar med sin Babakus och skriver svaret 5) Eleven får räkneuppgifter på ett papper och räknar på sin Babakus och skriver   svaret på sitt papper - eleven konstruerar även egna uppgifter 6) Läraren säger muntligt  räkneoperationen och eleven räknar på en mental Babakus 7) Träningen avslutas med att eleven räknar baklänges från 100 till 0 OBS! moment 6 är bara för mycket duktiga elever - som tränat länge. Nivån är möjlig att uppnå för alla elever.
Se  arbete med Babakusen  via presentationer på www.youtube.com  Sök på “Babakus” så får du upp flera enkla presentationer
Kognitvt Centrum Stenhotten 60 269 73 Förslöv Sweden Tel 040-301680 info@kognitivtcentrum.se